İş

ETi Burçak ve WWF-Türkiye “Toprak Gönüllüleri” Tarım Topraklarını İyileştirmek İçin Anadolu’da Çiftçilerle Omuz Omuza Çalışacak!

2008 yılından bu yana Türkiye’de tarımsal sürdürülebilirliğe katkıda bulunmak amacıyla iş birliği yapan, bu alanda birçok önemli projeyi hayata geçiren ETi Burçak ve WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı), ortak çalışmalarına bir yenisini ekledi. 

Türkiye’deki tarım topraklarının yüzde 88’inin sağlıksız olduğu tespitinden hareketle tarım topraklarının iyileştirilmesi amacıyla 2020 yılında “Sağlıklı Toprak Hareketi” projesini başlatan ETi Burçak & WWF-Türkiye, projeyi yeni dönemde “Toprak Gönüllüleri” açılımıyla devam ettirecek. İlk aşamada İç Anadolu bölgesinde Konya, Ankara, Eskişehir, Çorum, Yozgat ve Sivas illerine giderek çiftçileri tarlalarında ziyaret edecek olan “ETi Burçak & WWF-Türkiye Toprak Gönüllüleri”, çiftçilere toprak koruma yöntemlerini uygulamalı olarak anlatacak.

Doğrudan Ekim Yöntemiyle Yakıtta Yüzde 85, İşçilikte Yüzde 70 Tasarruf Sağlandı!

Sağlıklı Toprak Hareketi projesi kapsamında Eskişehir’in Çifteler ilçesinde 52 dekarlık pilot alanda doğrudan ekim çalışmaları başlatan ETi Burçak & WWF-Türkiye, bu yöntemi denemek isteyen çiftçilerin ortak kullanımına sunulmak üzere Çifteler Ziraat Odası’na doğrudan ekim makinesi hibe etti. Bu uygulamayı denemek isteyen çiftçilerin sayısının artmasıyla toprak işlemesiz tarım uygulama alanı yaklaşık 40 kat büyüyerek 2050 dekarlık alana yaygınlaştırıldı. Proje kapsamında 4 yıldır pilot tarlalarda hayata geçirilen koruyucu tarım uygulamalarıyla çiftçiler yakıttan yüzde 85 ve işçilikten de yüzde 70 tasarruf sağladı. 

ETi Burçak & WWF Türkiye, Sağlıklı Toprak Hareketi Projesi süresince alanında uzman akademisyenlerin katkılarıyla 3 farklı rapor hazırladı. ‘Türkiye’de Tarım Arazilerinin Dünü, Bugünü ve Geleceği’ başlıklı raporda, ülkemizdeki tarım arazilerinin mevcut durumu ile sürdürülebilir ve onarıcı tarım yöntemlerine yönelik önerilere yer verildi. ‘Sürdürülebilir Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılmasına Yönelik Politika Uygulama ve İletişim Önerileri’ adlı raporda tarım uygulamalarının çiftçiler arasında nasıl yaygınlaştırılacağını anlamak amacıyla yapılan geniş kapsamlı sosyolojik araştırmanın çıktıları derlendi. ‘Tarım Topraklarımızın Sağlığı için Bölgelere Özel Toprak Koruma Yöntemleri’ başlıklı üçüncü raporda ise; Türkiye’nin farklı bölgelerine özel toprak koruma yöntemleri önerildi. 

Ankara Üniversitesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Harran Üniversitesi ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi’nin Ziraat Fakülteleriyle işbirliği yapan ve öğrencilere dünyada ve Türkiye’de toprak koruma ve iyileştirme yöntemlerinin tanımları, kapsamları ve uygulamaları hakkında bilgiler sunan ETi Burçak & WWF-Türkiye, öğrencilere edindikleri bilgileri arazilerde çiftçilerle birlikte deneyimle pekiştirme fırsatı da sundu.

Ziraat Fakültelerinin Öğrencilerine Özel “Toprak Kampı”! 

Ziraat fakültelerinden konuyla en ilgili öğrencilerin katılımıyla Eylül ayında Çanakkale Çamtepe’de bir “Toprak Kampı” gerçekleştirecek olan ETi Burçak & WWF Türkiye, bu kampla geçtiğimiz akademik yıl boyunca teorik bilgi edinmiş ve pratikte uygulamaları deneyimlemiş öğrencilerin konuyu derinlemesine öğrenmelerini ve doğa koruma bakış açısıyla onarıcı tarımı anlamalarını hedefliyor. Eğitimleri tamamlayan gençler, “ETi Burçak & WWF Türkiye Toprak Gönüllüleri” olarak öğrendiklerini, yağış simülatörü gezici aracı ile çiftçilerin tarlalarına giderek onarıcı tarımın toprak sağlığına etkilerini çiftçilere uygulamalı olarak anlatacaklar. 

Çiftçilere toprak-su döngülerini anlamada ve farklı toprak yönetim şekillerinin toprağın fiziksel, biyolojik ve kimyasal özelliklerini nasıl etkilediğinin pratikte sunulmasını sağlayan yağış simülatörü ile ilk aşamada İç Anadolu bölgesinde Konya, Ankara, Eskişehir, Çorum, Yozgat ve Sivas illerini gezecek olan ETi Burçak & WWF Türkiye Toprak Gönüllüleri, önümüzdeki dönemde Türkiye genelinde farklı bölgelere de ulaşacak. 

İş birliklerinin yeni safhası olarak açıkladıkları ETi Burçak & WWF Türkiye Toprak Gönüllüleri hareketiyle beraber, bu yıl gerçekleştireceklerini  de kamuoyuyla paylaşan ETi Türkiye CEO’su Ercan Öz ve WWF-Türkiye Genel Müdürü Ömür Kula, önümüzdeki dönemde atacakları adımları ETi Burçak’ın yeni marka elçisi Kıvanç Kasabalı’nın da katılımıyla gerçekleşen toplantıda basın mensuplarıyla paylaştı.

ETi Türkiye CEO’su Ercan Öz, WWF-Türkiye ile olan iş birlikleri kapsamında tarım yapılan toprakların verimden ödün vermeden korunması ve iyileştirilmesi yönünde katkı sağlamayı ve bu konuda toplum nezdinde farkındalık yaratmayı amaçladıklarına dikkat çekti.

“Toprak Gönüllüleri’miz çiftçilere yeni bakış açıları kazandıracak”

WWF Türkiye ile 15 yıldır birçok projeye imza attıklarını ve bu projelerde binlerce çiftçiyle omuz omuza çalışırken, tarım topraklarının verimliliğinin korunması konusunda farkındalık çalışmaları sürdürdüklerini dile getiren ETi Türkiye CEO’su Ercan Öz, konuyla ilgili şunları söyledi: “Eskişehir’in Çifteler ilçesinde gerçekleştirdiğimiz koruyucu tarım uygulamalarıyla toprağın sağlığını korurken aynı zamanda çiftçilerin yakıttan yüzde 85 ve işçilikten de yüzde 70 tasarruf sağlamasına katkı sağladık. Toprak Gönüllülerimizle onarıcı tarımın toprak sağlığına etkilerini çiftçilere aktarabilmeyi hedefliyoruz. Bu paralelde de Eskişehir, Şanlıurfa, Aydın ve Tekirdağ illerinde onarıcı tarım yapan çiftçi ziyaretlerimizi gerçekleştirdik ve 100 ziraat mühendisi öğrencinin çiftçimizle, deneyim paylaşımı gerçekleştirerek, uygulamaların yerinde görülmesi ve deneyim paylaşılmasının sağladık. Bu yıl yine ziraat fakültelerinden öğrencilerimizle birlikte gerçekleştireceğimiz ve üç gün sürecek Toprak Kampı’nda 20 ziraat mühendisliği öğrencisi, onarıcı tarım konusunda uzmanlardan teorik ve uygulamalı eğitim alacak. Eğitimleri tamamlayan bu gençlerimiz, sürecin sonunda “ETi Burçak Toprak Gönüllüleri” olacak ve öğrendiklerini sahada çiftçilere uygulamalı bir şekilde gösterecek.”

Bu yıl özellikle en çok önem atfettikleri bir diğer etkinlikleri olan yağış simülasyonuna da dikkat çeken Öz, bu organizasyonu ekim ayında gerçekleştirmeyi planladıklarını aktardı: 

Onarıcı tarımın toprak sağlığına etkilerinin çiftçilere aktarılması için gezici aracımızla hazırlanacak yağış simülasyonunu, ETi Burçak WWF-Türkiye Toprak Gönüllüleri ve WWF-Türkiye’nin uzman teknik personelleri ile birlikte Konya, Ankara, Eskişehir, Çorum, Yozgat ve Sivas’taki çiftçilerimizle buluşturacağız. Bu illerimizi daha önce yayınladığımız ‘Türkiye’de Tarım Arazilerinin Dünü, Bugünü ve Geleceği Raporu’nu baz alarak buğday üretiminin en yoğun olduğu lokasyonlara göre belirledik.” 

Ercan Öz’ün ardından söz alan WWF Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) Genel Müdürü Ömür Kula ise şunları söyledi: “Bugün doğal kaynaklar üzerindeki tehditlerin en başta gelenlerinden biri de gıdamızı üretme biçimimiz Tarım amaçlı arazi kullanımlarının suyumuz, ormanlarımız, havamız, denizlerimiz ve biyolojik çeşitlilik üzerinde tahrip edici etkileri var. Öte yandan tarımsal üretim süreçleri hem doğa koruma açısından önemli tehditler oluşturuyor hem de çözüm bulmanın anahtarını elinde tutuyor. Bu noktadan hareketle Türkiye’de buğday üretimi yapılan tarım alanlarında toprağın korunması için gerekli yöntemlerin belirlenmesi ve toprak kalitesini iyileştiren bu yöntemlerin bölgelere özgü derlenmesi, uygulamaların yaygınlaştırılması amacıyla 2020 Eylül ayından bu yana ‘Sağlıklı Toprak Hareketi’ projesini ETi Burçak işbirliği ile sürdürüyoruz.

WWF-Türkiye ve ETi Burçak olarak 15 yıldır eşine az rastlanır bir işbirliğini hayata geçiriyoruz. Önümüzdeki dönemde de  amacımız; toprağı korumaya ve iyileştirmeye yönelik sürdürülebilir yaklaşımların uygulanması ile topraklarımızın yeniden canlanmasını sağlamak ve bu yöntemlerle karbonu toprak bünyesinde depolayarak iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağlamak.

Pilot uygulamalarla çiftçilerin koruyucu ve onarıcı tarım uygulamalarını öğrenmeleri ve uygulamalarının teşvik ediyor; koruyucu tarımın yaygınlaştırılmasına katkı sağlamak amacıyla kamu otoriteleriyle işbirliklerinin geliştirilmesi için çaba gösteriyoruz. Akademisyenler ve çiftçiler arasında bilgi alışverişini artırmak ve deneyimleri daha etkin bir şekilde paylaşmak için yağış similatörü gezici araç ile ağ oluşturacağız. Doğamıza, geleceğimize, toprağımıza sahip çıkmak Birlikte Mümkün.!”

ETi Burçak’ın yeni marka elçisi olan Kıvanç Kasabalı ise şunları söyledi:  “ETi Burçak ve WWF Türkiye Toprak Gönüllüleri” ve Sağlıklı Toprak Hareketi projesi, çiftçilerimizin verimliliklerini arttırarak tarım yapabilmelerine olanak sağlayacak. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü tarım topraklarımız maalesef giderek sağlığını yitiriyor. Bu konuda hızla harekete geçmeye ve önlem alınmasına ihtiyaç var. Bu önlemler alınmazsa yüzyıllar boyunca bizleri besleyen bu bereketli tarım toprakları maalesef işlevini yitirecek. Doğal kaynaklarımızı ve en önemlisi tarım topraklarımızı hoyratça kullanmaya dur dememiz gerekiyor. Yıllardır yapmış olduğum programlar, çiftçiler ve köylülerden öğrendiğim bir şey varsa o da toprağın her zaman kendisini ekeni, kendisine iyi davrananı aynı şekilde karşıladığıdır. 

ETi Burçak ve WWF-Türkiye iş birliğinde daha önce gerçekleşen projeler: 

2008 yılında Konya Havzası’nda Tarımsal Su Tasarrufu Projesi ile başlayan iş birliğine 2009’da Türkiye’nin Yarınları projesini ekleyen ETi Burçak ve WWF Türkiye, bir sonraki yıl Türkiye’nin Yarınları İçin İklime Uyum Seferberliği’ni başlattı ve 2014 yılına kadar bu projesini sürdürdü.

 2013 yılında ‘Konya’da Suyun Bugünü Raporu’nu, 2014’te ise ‘Konya Havzası’nın Tükenen Mirası: Yeraltı Suları Raporu’nu hazırlayan ETi Burçak ve WWF Türkiye, 2015-2017 yılları arasında Türkiye’nin Buğday Atlası’nı yayınladı. 2017 yılında hayata geçirilen Siyez Buğdayını Yaşatma projesini 2017-2018 yılları arasında ise Geleceğimiz Buğday eğitim projesi izledi. 2020-2024 yılları arasında Sağlıklı Toprak Hareketi’ni başlatan ETi Burçak ve WWF Türkiye, bu yıl Toprak Gönüllüleri ile Anadolu’yu köy köy gezmeye hazırlanıyor. 

Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort
betturkey
jojobet
deneme bonusu veren siteler